Vacature overzicht

PPA / STA

Persoonlijke Profiel Systeem STA / PPA:
Een assessment voor de persoonlijke ontwikkeling


Het Persoonlijke Profiel Systeem is een zeer doelmatige ondersteuning bij onder meer werving, selectie, training, teamopbouw en het geven van advies ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Het geeft een uitstekend beeld van de gedragseigenschappen van de persoon en van het gewenste werkgedrag in de functie.
    Het omvat twee 'instrumenten':
  • De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), een methode om de
    gedragsEIGENSCHAPPEN van een individu te bepalen;
  • De Specifieke Taak Analyse (STA), een methode om de vereiste
    gedragsKENMERKEN van een functie vast te stellen;
Gecombineerd brengen PPA en STA persoon en functie samen tot een passend geheel, teneinde een optimale vervulling in de functie en een maximale productiviteit te bewerkstelligen. Daarmee geeft de analyse onder andere een goed inzicht in de mogelijke leerdoelen van de medewerker.

Vestiging Eindhoven
Postbus 5215
5603 BC Eindhoven


Vestiging Schijndel
Nobelweg 5b
5482 NN Schijndel


Logo Ativo

T: 040 237 72 00
F: 040 237 00 50
I: www.ativo.nl


Ontwerp: Beeldmerk ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet